top of page

 

Het begon allemaal zoals bij zovelen met de zoektocht naar een een leuke hond. Het blijkt als je geen hond uit de broodfok wil nog een hele opgave in Nederland.

 

Linda adopteerde haar eerste hond Riki via Nadia die honden opving in Sofia. Daarna vond Herbert zijn hond Bella ook via dit contact. Het bleek dat voor beide honden urgente opvang nodig was. Daardoor kwam het enorme dierenleed in Bulgarije onder onze aandacht.

 

Nadia bleef via Facebook contact houden over de honden met Linda en Herbert. Ze was zo enorm betrokken dat wij een hele warme band kregen en erop vertrouwden dat zij het beste met de honden voor heeft. Al snel bleek door de informatie van Nadia, dat de situatie in Bulgarije echt zeer schrijnend was.

 

De aandacht vanuit veel andere Europese landen indeze regio is nagenoeg nihil. Omdat 100 honden adopteren niet heel handig is en Linda niet kon aanzien hoe slecht de honden het vaak in Bulgarije hebben, besloot zij samen met Sharon, Lauren en Herbert een stichting op te richten.

 

In Sofia, de hoofdstad van Bulgarije, werken we inmiddels  samen met  dierenartsen en vrijwilligers olv Nadia Kan de redster van inmiddels vele vele honden die een gouden mand hebben gevonden . We hebben hier in Nederland een grote Houndation familie die steeds verder groeit en daar zijn we ontzettend trots op. Regelmatig organiseren we een leuke activiteit met en voor onze houndation familie!

       

Klik hier voor het Beleidsplan van de Houndation

The H-team bestaat uit:

 Linda - voorzitter

Herbert - secretaris

Sharon - penningmeester

Lauren - algemeen bestuurslid  

 

 

WORD DONATEUR

Bankrekeningnummer: NL58TRIO 0198074352

KvK nummer: 62055747

Fiscaal nummer: 8546.21.167.

Paypal: info@houndation.com

 

 

 

 

De bestuursleden van Houndation ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Ze werken geheel vrijwillig, zonder enige vorm van uitkering hiervoor.Voor alle andere taken werken wij zoveel mogelijk met vrijwilligers. 

De naam Houndation is een samenvoeging van hound (oud Engels voor hond) en foundation en bedacht door onze muze Saskia Borst.

Ons logo is gemaakt door: 

Nina Voordes van Designstories! 

PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page