top of page

Over het immigreren van buitenlandse zwerfhonden naar Nederland bestaan veel (voor)oordelen. Vaak worden honden die uit het buitenland Nederland binnenkomen via zwerfdierstichtingen over één kam geschoren met de honden die uit het buitenland komen via de illegale hondenhandel. Maar wat zijn de feitelijke aantallen en de herkomst van honden in Nederland eigenlijk? 

bottom of page